Dořešit

Dořešit znamená vyřešit, dokončit, završit, uzavřít.

vyřešit, rozřešit

Relevantní k dořešit