Dorozumět se

Porozumět si, navázat komunikaci a být si rozumět.

dohodnout se <na čem>, shodnout se, porozumět si, domluvit se, dohovořit se

Relevantní k dorozumět se