Dosti

Dosti znamená zhruba "dostatečně", "dostatečně mnoho". Je to krátké slovo, které se používá k vyjádření dostatečného množství čehokoli.

sdostatek, hodně, značně, konec, stačí

Relevantní k dosti