Dovtípit se

Pochopit něco, na základě dostupných informací, aniž by se to přímo dozvědělo.

domyslit si, přijít <na co>, uhádnout

Relevantní k dovtípit se