Dravost

Dravost je schopnost útočit nebo se bránit agresivním způsobem. Je to silné a nekompromisní chování.

prudkost, ničivost, bezohlednost, násilnictví, chamtivost, mírnost, pokojnost, prudkost, síla, krutost

Relevantní k dravost