Dřít

Dřít je namáhavá fyzická práce; obecně se používá pro silnou snahu nebo úsilí vykonávat něco.

rozdírat, odírat, stahovat (kůru), loupat, drhnout (podlahu), vykořisťovat (sedláky), obírat, šidit, biflovat, šprtat, drtit

Relevantní k dřít