Dřít

Dřít znamená těžce pracovat, snažit se dosáhnout cíle, případně se zapojit do náročné činnosti.

rozdírat, odírat, stahovat (kůru), loupat, drhnout (podlahu), vykořisťovat (sedláky), obírat, šidit, biflovat, šprtat, drtit

Relevantní k dřít