Dřít

Dřít znamená intenzivně pracovat, soustředit se a usilovat o výsledek.

rozdírat, odírat, stahovat (kůru), loupat, drhnout (podlahu), vykořisťovat (sedláky), obírat, šidit, biflovat, šprtat, drtit

Relevantní k dřít