Dřít

Pracovat intenzivně a s velkým nasazením, vynaložit veškerou energii a úsilí.

rozdírat, odírat, stahovat (kůru), loupat, drhnout (podlahu), vykořisťovat (sedláky), obírat, šidit, biflovat, šprtat, drtit

Relevantní k dřít