Dřít (drsným)

Pracovat tvrdě a důsledně; především vynaložit maximální úsilí ke splnění úkolu.

Relevantní k dřít (drsným)