Dřít se

Dřít se znamená pracovat tvrdě, soustředěně a systematicky, přičemž se člověk snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.

namáhat se, lopotit se, pachtit se, biflovat se, šprtat se, zupat se

Relevantní k dřít se