Dřít se

Dřít se znamená mít velkou snahu o něco usilovat; být odhodlaný, pilný a statečný.

namáhat se, lopotit se, pachtit se, biflovat se, šprtat se, zupat se

Relevantní k dřít se