Dřít se

Pracovat tvrdě, soustředěně a ve velkém tempu; velmi intenzivně a s velkou snahou dosáhnout cíle.

namáhat se, lopotit se, pachtit se, biflovat se, šprtat se, zupat se

Relevantní k dřít se