Důl

Důl je obecně označení pro podzemní díru, v níž se těží nerostné suroviny, jako je například uhlí.

jáma, šachta, dolina, údolí, úval, místo dole

Relevantní k důl