Důlní dílo

Důlní dílo je technická stavba veřejného nebo soukromého charakteru sloužící k těžbě a zpracování surovin.

Relevantní k důlní dílo