Důsledek

Následky nebo výsledky činností nebo událostí, které mohou být prospěšné nebo škodlivé.

následek, konsekvence, konsekvent, antecedent

Relevantní k důsledek