Důsledek

Důsledek je následek činnosti nebo jevu, který se projeví po určitém čase nebo situaci.

následek, konsekvence, konsekvent, antecedent

Relevantní k důsledek