Důsledek

Důsledek je následek, který se objeví po nějaké události nebo akci. Může to být pozitivní nebo negativní.

následek, konsekvence, konsekvent, antecedent

Relevantní k důsledek