Důvěryhodnost

Důvěryhodnost je schopnost být důvěryhodnou osobou, která může získat důvěru ostatních lidí, společností a institucí.

spolehlivost, hodnověrnost

Relevantní k důvěryhodnost