Efekt

Efekt je výsledek nebo dopad činnosti nebo akce; změna vzhledu, myšlení nebo chování.

účinek, výsledek, ohlas, dojem, účin, působení

Relevantní k efekt