Emoce

Emoce jsou silné prožitky, které se projevují v naší mentální a fyzické aktivitě, a mohou nás vést k určitým činům.

cit, cítění, pocit, emotivita, rozum, racio, pohnutí, vzrušení

Relevantní k emoce