Entuziasmus

Entuziasmus je vášnivá radost, nadšení a nadšení pro něco či někoho.

nadšení, zanícení, zápal, laxnost

Relevantní k entuziasmus