Exaltace

nadšení, zanícení, vzrušení, opojení, přepjatost

Relevantní k exaltace