Faleš

Faleš znamená lživý nebo nepravdivý. Je to něco, co je mylné nebo neautentické.

klam, nepravdivost, neupřímnost, nepoctivost, přetvářka, pokrytectví, podvod, licoměrnost, rotace (míče)

Relevantní k faleš