Formulář

Formulář je dokument, který obsahuje jednu či více položek, které je nutno vyplnit pro získání informací nebo pro vyřízení požadavku.

tiskopis, blanket, dotazník

Relevantní k formulář