Fungovat

Fungovat znamená být funkční, dělat to, k čemu je určen, fungovat správně a bez problémů.

pracovat (jako co), vykonávat (funkci), konat, být v chodu (stroj), běžet, pracovat

Relevantní k fungovat