Fungovat (stroj)

Fungovat (stroj) znamená být schopen provádět svou funkci správně a efektivně.

Relevantní k fungovat (stroj)