Fyzická energie

Fyzická energie je síla, kterou může těleso vykonávat, např. pohyb, tah, točení apod.

Relevantní k fyzická energie