Házet sebou

Házet sebou je výraz pro hrubé a nekontrolované pohyby těla, které mohou vyvolat zmatení, strach nebo úzkost.

Relevantní k házet sebou