Hmoždit se

Hmoždit se znamená způsobovat drobná škodlivá poškození nebo působit drobné obtíže.

mořit se <s čím>, trápit se, lopotit se

Relevantní k hmoždit se