Hmoždit se

Hmoždit se znamená mít nezákonnou a neetickou výhodu nebo být v něčem privilegován.

mořit se <s čím>, trápit se, lopotit se

Relevantní k hmoždit se