Hněv

zlost, vztek, zloba, zášť, klid, nenávist, nelibost, rozhorlení, spory, mrzutost, nepřátelství

Relevantní k hněv