Hněvat

Hněvat se znamená projevovat nebo vyjadřovat nespokojenost, rozhořčení nebo zlost.

vzbuzovat hněv, popouzet k hněvu, uklidňovat, zlobit <koho>

Relevantní k hněvat