Hněvat se

Hněvat se znamená projevovat nebo vyjadřovat vztek nebo rozhořčení.

zlobit se, mít zlost, planout (hněvem), horšit se, mrzet se, mít dopal, být naštvaný, nemluvit spolu (milenci)

Relevantní k hněvat se