Hněvat se

Hněvat se znamená projevovat nepříznivou náladu či rozčilení, mívá doprovodné projevy jako např. vztek, naštvání, hněv.

zlobit se, mít zlost, planout (hněvem), horšit se, mrzet se, mít dopal, být naštvaný, nemluvit spolu (milenci)

Relevantní k hněvat se