Hodnocení

Hodnocení je proces posuzování čehokoliv pro účely zjištění jeho kvality nebo hodnoty.

posudek, kritika, vyhodnocení, evaluace

Relevantní k hodnocení