Horlivost

Horlivost je silné zaujetí či nadšení pro něco, co děláte, činíte nebo pro něco, co věříte.

verva, zápal, nadšení, zaujetí, lhostejnost

Relevantní k horlivost