Horlivost

Horlivost je vášnivá touha pozvednout se, vyniknout a dosáhnout úspěchu. Je to zápal pro něco, co je pro člověka důležité.

verva, zápal, nadšení, zaujetí, lhostejnost

Relevantní k horlivost