Horoucnost

Horoucnost je stav, ve kterém se někdo cítí velmi vášnivě, intenzivně nebo s velkou vervou.

rozpálenost, rozžhavenost, žhavost, vášnivost, chlad

Relevantní k horoucnost