Horoucnost

Horoucnost je naléhavost, s jakou se něco dělá; intenzita úsilí, s jakou se něco zamýšlí, usiluje nebo prosazuje.

rozpálenost, rozžhavenost, žhavost, vášnivost, chlad

Relevantní k horoucnost