Horoucnost

Horoucnost je naléhavost, s jakou se něco dělá, nezbytnost pro rychlé a účinné plnění úkolů.

rozpálenost, rozžhavenost, žhavost, vášnivost, chlad

Relevantní k horoucnost