Hovorný

řečný, povídavý, mnohomluvný, sdílný, mlčenlivý

Relevantní k hovorný