Hysterický

Hysterický se obvykle označuje jako vysoce emotivní, velmi dramatický nebo nadměrně emotivní.

psychotický, předrážděný, vydrážděný, rozzuřený, popudlivý, prchlivý, nepříčetný

Relevantní k hysterický