Impulzívnost

Impulzivnost je tendence k náhlým, neplánovaným rozhodnutím.

vznětlivost, popudlivost, prudkost, prchlivost

Relevantní k impulzívnost