Indiference

Indiference je apatické nezájem, lhostejnost a ignorování něčeho nebo někoho.

lhostejnost, nevšímavost, nevyhraněnost, netečnost, vlažnost

Relevantní k indiference