Inklinace

Inklinace je tendence nebo zájem o něco. Je to sklon k určitému konání, myšlení nebo postoji.

sklon, náklonnost, tendence, směřování, tíhnutí <k čemu>

Relevantní k inklinace