Instance

úřad, soud (jistého stupně), stolice, kompetentní orgán, rozhodující činitel, stupeň, úroveň, výskyt (prvku)

Relevantní k instance