Intenzita

Intenzita je míra síly nebo množství něčeho, jako je například světlo nebo zvuk.

vydatnost, síla, mohutnost, účinnost, extenzita, úsilí

Relevantní k intenzita