Interferovat

Interferovat je vyvolávat nebo se podílet na vzájemném rušení nebo střetu nebo působit na něco tak, aby bylo narušeno.

pronikat se, prolínat se, střetat se, křížit se

Relevantní k interferovat