Jakýkoli

Jakýkoli znamená každý, všechny, cokoli, kdokoli nebo libovolný.

libovolný, kterýkoli, každý, jaký libo, všeliký

Relevantní k jakýkoli